calamist امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی

calamist: امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی روستاهای مازندران نگاهی گذرا رویدادهای خبری رویدادهای مازندران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توضیحات تکمیلی توکلی راجع به دفتر بازرسی رهبری

پس از انتشار گفت وگوی «شرق» با احمد توکلی راجع به دستور ويژه به رئيس دفتر بازرسي رهبري جهت بازرسی از نهادهای زیر نظر رهبری، این نماینده سابق مجلس توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی توکلی راجع به دفتر بازرسی رهبری

توضیحات تکمیلی توکلی راجع به دفتر بازرسی رهبری

عبارات مهم : دستگاه

پس از انتشار گفت وگوی «شرق» با احمد توکلی راجع به دستور ويژه به رئيس دفتر بازرسي رهبري جهت بازرسی از نهادهای زیر نظر رهبری، این نماینده سابق مجلس توضیحات تکمیلی جهت «شرق» ارسال کرد که متن آن عینا در ادامه آمده است:

توضیحات تکمیلی توکلی راجع به دفتر بازرسی رهبری

«عصر شنبه ٢٦/١٢/٩٦ خبرنگار محترم روزنامه شرق تلفنی سؤالاتی راجع به نحوه بازرسی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری از من پرسید که گفته های من در روزنامه یکشنبه شرق مورخ ٢٧/١٢/٩٦ منتشر شد.

دقت در گفته هایم بعد از انتشار، نقایصی را برایم آشکار ساخت که ممکن است به ناقص دیدن بازرسی در دفتر رهبری بینجامد. به همین علت بعد از تأمل و مشورت چند توصیه تکمیلی را تقدیم می کنم. چنانچه گفتم بازرسی خاص دفتر، کار ادواری ندارد و بازرسی موردی انجام می دهد که معمولا به وی ارجاع می گردد. شرکت بازرسی کل کشور وظیفه بازرسی ادواری و موردی، هر دو را برعهده دارد. گرچه مسئولیت بازرسی از نهادهای مربوط به دفتر اصالتا با این شرکت نیست، ولی طبق توافقی که سال هاست انجام شده است و اجرا می شود، شرکت بازرسی کل کشور هر سال از تمامی نهادها و دستگاه های منتسب به مجموعه رهبری شبیه انجام وظیفه اش راجع به تمام اجزا؛ بخش دولتی و عمومی بازرسی می کند.

پس از انتشار گفت وگوی «شرق» با احمد توکلی راجع به دستور ويژه به رئيس دفتر بازرسي رهبري جهت بازرسی از نهادهای زیر نظر رهبری، این نماینده سابق مجلس توضیحات تکمیلی

علاوه براینها چنانکه در مصاحبه اخیر نیز اشاره کردم مؤسسه حسابرسی خاصی مواظبت از دخل وخرج نهادهای مربوط به رهبری را عهده دار هست. این مؤسسه، مؤسسه بافایده راهبر است که در سال ١٣٧١ جهت ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی به دستگاه ها و مؤسسات بیت رهبری تشکیل شده است هست. این مؤسسه که عضو جامعه حسابداران رسمی کشور عزیزمان ایران هست، از آخرین روش ها و ابزارهای علمی بهره می گیرد و به علت کیفیت و امانت اوج بین ٢٧٠ مؤسسه مشابه، جزء طبقه الف و در گروه ١ مؤسسات معتمد بورس هست. این مؤسسه در سال ١٣٨٨ گواهی تعهد به تعالی را از مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی (که مسئولیت اعطای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی را برعهده دارد) به دست آورد و در سال ١٣٩١ جایزه سه ستاره تعالی را نیز کسب نمود.

بدین ترتیب دستگاه های تحت نظر یا وابسته به بیت رهبری را علاوه بر آنکه به طور هر سال شرکت بازرسی کل کشور بازرسی می کند، به وسیله مؤسسه ای معتبر حسابرسی می شود و درعین حال دفتر خاص ای نیز موارد ارجاعی را با دقت و حساسیت بازرسی می کند.

درواقع کنترل در آنجا به طور نسبی از هرجای دیگر حکومت نیرومند تر هست. هرجا بازرسی و نظارت باشد و هرچه نظارت و بازرسی دقیق تر و بی رودربایستی تر، سلامت زیاد و فساد کمتر خواهد بود. البته زیبنده دفتر رهبری هم همین است».

توضیحات تکمیلی توکلی راجع به دفتر بازرسی رهبری

واژه های کلیدی: دستگاه | احمد توکلی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs