calamist امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی

calamist: امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی روستاهای مازندران نگاهی گذرا رویدادهای خبری رویدادهای مازندران

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی طرح تركيه جهت ساخت دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران

به نوشته “حریت” تصمیم به ایجاد دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران به منظور جلوگیری از نفوذ عنصرهای پ.ک.ک به داخل ترکیه گرفته شده است است.

طرح تركيه جهت ساخت دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران

طرح تركيه جهت ساخت دیوار در مرز با ایران

عبارات مهم : ایران

به نوشته “حریت” تصمیم به ایجاد دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران به منظور جلوگیری از نفوذ عنصرهای پ.ک.ک به داخل ترکیه گرفته شده است است.

روزنامه حریت ترکیه در سرمقاله خود خبر از تاسیس دیوار در مرز کشور عزیزمان ایران و ترکیه را داده است.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ” عبدالقدیر سلوی” سرمقاله نویس حریت در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه با اشاره به تغییرات محتمل در سیاست دولت ترکیه بعد از همه پرسی اخیر عوض کردن قانون اساسی ، تاکید کرده که در گفت و گو با یک مقام ارشد دولتی – که نامی از او نیاورده – از برنامه تاسیس دیوار در مرز ترکیه با کشور عزیزمان ایران به منظور مقابله با نسل تازه تهدیدهای تروریستی علیه ترکیه مطلع شده است است.

طرح تركيه جهت ساخت دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران

به نوشته سلوی ایجاد دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران به منظور جلوگیری از تحرکات عنصرهای پ.ک.ک به داخل ترکیه گرفته شده است است.

به نوشته “حریت” تصمیم به ایجاد دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران به منظور جلوگیری از نفوذ عنصرهای پ.ک.ک به داخل ترکیه گرفته شده است است.

به نوشته این ستون نویس مشهور ترکیه ای: به همان دلایلی که دولت ترکیه ملزم به احداث دیوار مرزی در مرز با سوریه شد جهت جلوگیری از تحرکات تروریستی گروه پ.ک.ک نیز دولت ترکیه به فکر احداث دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران است.

این ستون نویس ترکیه ای با ادعای اینکه بیش از هزار ستیزه هوا پ.ک.ک در اردوگاه هایی در مرز با کشور عزیزمان ایران فعالیت کرده و به داخل خاک ترکیه نفوذ می کنند، نوشت: در این اردوگاه ها بین 800 تا 1000 تروریست پ.ک.ک حضور دارند که وارد خاک ترکیه شده است و کارها تروریستی انجام می دهند و هنگامی که ارتش ترکیه علیه آنها وارد عملیات می شود به داخل کمپ هایشان در آن سوی مرز با کشور عزیزمان ایران عقب نشینی می کنند.

به نوشته عبدالقدیر سلوی: دولت ترکیه در نظر دارد جهت جلوگیری از نفوذ عنصرهای پ.ک.ک در مرز “آغری – ایقدیر” یک دیوار به طول 70 کیلومتر و دیگر بخش های مرزی با کشور عزیزمان ایران را با برج های دیدبانی و سیم های خاردار پوشش دهد.

طرح تركيه جهت ساخت دیوار در مرز با کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | ترکیه | دیوار | جلوگیری | تروریستی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs