calamist امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی

calamist: امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی روستاهای مازندران نگاهی گذرا رویدادهای خبری رویدادهای مازندران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت بیکاری زنان در کشور زیاد کردن یافته است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به زیاد کردن قیمت بیکاری زنان، عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت بیکاری زنان بسیار بالاست، توسعه اشتغال و زیاد کردن

قیمت بیکاری زنان در کشور زیاد کردن یافته است

قیمت بیکاری زنان در کشور زیاد کردن یافته است

عبارات مهم : صندوق

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به زیاد کردن قیمت بیکاری زنان، عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت بیکاری زنان بسیار بالاست، توسعه اشتغال و زیاد کردن امنیت شغلی زنان زمینه های خوبی جهت کنترل زیاد کردن آسیب های اجتماعی است.

به گزارش ایسنا،جمشید تقی زاده در شوای هماهنگی ادارات و شرکت های تابعه وزارت با ییان این که مقابله با بیکاری مهمترین اولویت سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور هست، اظهار کرد: فقر مطلق و بیکاری مهمترین مسائلی هستند که در حوزه سیاست اجتماعی کشور در صدر قرار دارند و ریشه کنی فقر مطلق و بیکاری شعار و رویکرد مورد حمایت مدیر جمهور است.

قیمت بیکاری زنان در کشور زیاد کردن یافته است

وی با اشاره به تفاهم نامه های صورت گرفته با مدیر جمهور در جهت برطرف فقر مطلق و بیکاری، افزود: مقابله با این دو مسئله زمیه ساز برخورد ریشه ای با بسیاری از پرسشها اجتماعی و اقتصادی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برطرف پرسشها صندوق های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آن ها را یکی دیگر از اولویت های این وزارت بیان کرد و گفت: برنامه هایی جهت اصلاحات ساختاری در صندوق ها تدوین شده است و حرکت جهت پایدارسازی آن ها انجام می گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به زیاد کردن قیمت بیکاری زنان، عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت بیکاری زنان بسیار بالاست، توسعه اشتغال و زیاد کردن

تقی زاده با اشاره به سایر برنامه های وزارت جهت ساماندهی بنگاه داری و اصلاح وضیعت اقتصادی بنگاه ها و صندوق ها در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: برنامه ملی فقرزدایی،کاهش نابرابری ،افزایش رفاه شهروندان و کم کردن آسیب های اجتماعی از جمله برنامه های این وزارت در این راستا است.

وی افزود: میزان آسیب های اجتماعی به حدی دلواپس کننده است که از پائیز سال 95، مقام معظم رهبری جلساتی را جهت بررسی وضیعت آسیب های اجتماعی تشکیل داده و شخصا عنوان را پیگیری می کنند و در این زمینه تقسیم کار ملی شده است است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمند سازی،مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی، صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد.

قیمت بیکاری زنان در کشور زیاد کردن یافته است

واژه های کلیدی: صندوق | بیکاری | برنامه | اقتصادی | وزیر تعاون | آسیب های اجتماعی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs