calamist امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی

calamist: امنیت اسلامی مازندران شورای اسلامی روستاهای مازندران نگاهی گذرا رویدادهای خبری رویدادهای مازندران

گت بلاگز اخبار اجتماعی انتصابات تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در احکام جداگانه‌ای معاون هماهنگی امور مناطقی و مدیر مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را منصوب

انتصابات تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

انتصابات تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در احکام جداگانه ای معاون هماهنگی امور مناطقی و مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در این احکام “حسن رباطی” را به عنوان معاون هماهنگی امور مناطق و “امین عارف نیا” را به عنوان مشاور شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب کرد.

انتصابات تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

رباطی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری است و پیش از این مشاور وزیرکشور در امور شهرداری ها، معاون امورمناطق شهرداری تهران، شهردار مناطق 14، 16 و 18 پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین فرماندار ورامین، شهرکرد و شهر ری و مدیرعامل شرکت جهانگردی و گردشگری بوده است.

عارف نیا نیز پیش از این مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و از سوابق او می توان به ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت میراث فرهنگی و مدیریت کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت اسناد و کتابخانه ملی کشور عزیزمان ایران اشاره کرد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در احکام جداگانه‌ای معاون هماهنگی امور مناطقی و مدیر مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را منصوب

عارف نیا همچنین در دوره سوم شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشاور کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بود.

انتصاب شهرداران 6 منطقه

محمدعلی نجفی در احکامی، شهرداران مناطق 4، 9، 12، 13، 15 و 21 پایتخت کشور عزیزمان ایران را منصوب کرد.

انتصابات تازه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

به گزارش ایسنا، بر اساس این احکام، “حسینی نوکنده” به عنوان شهردار منطقه 4، “سیدعلی مفاخریان” به عنوان شهردار منطقه 9، “پیمان حسین محسنی” به عنوان شهردار منطقه 12، “مرتضی رحمان زاده” به عنوان شهردار منطقه 13، “وحیدرضا انارکی محمدی” به عنوان شهردار منطقه 15 و “حسن رحمانی” به عنوان شهردار منطقه 21 پایتخت کشور عزیزمان ایران منصوب شدند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | بین الملل | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs